שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

שירות לקוחות
שירות לקוחות - peleg - מידע לתושב
אמנת השירות

חברת פלג הגליל רואה שני צדדים בתפקידי עובדיה: הצד המקצועי והצד השירותי. אנו רואים את חובתנו לתת שירות איכותי כחלק בלתי נפרד מעמידתנו בדרישות הלקוח. חברת פלג הגליל הציבה לה למטרה – יצירת סביבת עבודה אשר מאפשרת למנהלי החברה ולעובדיה, את מיצוי הפוטנציאל השירותי שלהם, בכל רגע נתון, מול מגוון הלקוחות.

הנהלת חברת פלג הגליל ועובדיה מתחייבים:

 1. לקצר את משך הזמן למתן השירות  בטיפול  במפגעים.
 2. להעניק יחס אישי, אדיב והוגן.
 3. לפעול לשירות על פי אמות מידה מקצועיות ברורות ומחייבות.
 4.  לספק לצרכנים את מלוא המידע והשירות.
 5. להעניק שירותי גבייה ברמה מקצועית ובאיכות גבוהה.
 6. לייעל את תהליכי השירות באופן מתמיד תוך שילוב טכנולוגיות חדשות.
 7. לפעול לשיפור תנאי קבלת הקהל במשרדים העירוניים.
 8. להיות קשובים לצרכנים ולפעול בשיתוף פעולה ואחריות.
 9. לפעול למען איכות שירותים גבוהה.
 10. לקבל על עצמנו את מלוא האחריות לקיום ולהגשמת אמנה זו.

המים שלכם בראש מעיינינו!

קרא עוד >>
חוק חופש המידע

פלג הגליל הנו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001  ופעילותו הינה בהתאם לרישיון הפעלה שניתן לחברה, על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית.

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, הקובע שתאגיד המים והביוב הינו בשליטת 13 הרשויות המקומיות, הוא כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו.

פלג הגליל נוקט במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה של מרבית פעילותו ובכלל זה, אתר האינטרנט הכולל מידע שימושי רב המאפשר לצרכנים לקבל מידע על התאגיד. אנו קוראים לכל צרכן הסבור שצריך להופיע מידע נוסף או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור, יכול לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.

התאגיד יפרסם מידע הנדרש באתר האינטרנט וכן ישירות לצרכנים, תוך הקפדה על כך שהמידע יוצג בצורה בהירה וברורה.

אתר האינטרנט יהיה נגיש ותכנים מרכזיים שבו יתורגמו לשפה הערבית, בו נמצאים ישובים מהמגזר, תחת חסותו.

אנו קוראים לציבור, להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ, במקרה שלא תהיה בו מגבלה חוקית, או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי.  דיווח הממונה על חופש המידע  לחץ כאן

ממונה חופש המידע – עו"ד גיל בן הרוש  gilA@plg.org.il

קרא עוד >>
מדיניות האיכות
לאיכות, בטיחות בעבודה ולהגנת הסביבה

תאגיד פלג הגליל רואה באיכות, בבטיחות בעבודה ובהגנה על הסביבה דרך חיים.

התאגיד מחויב לספק שירותים קיומיים בתחום המים והביוב בזמינות ובאיכות העומדים בתקנות ובדרישות כל דין, תוך כיבוד עקרונות הבטיחות והגהות בעבודה, הגנת הסביבה ועל פי הקודים האתים המושתתים בתאגיד.

האיכות בארגון הינה תרבות חיים, שעיקרה השגת שביעות רצונו המלאה של הלקוח, לאורך זמן, תוך שאיפה מתמדת למצוינות ולמקצוענות. על מנת להטמיע תרבות זו, משלב הארגון את כל עובדיו ללא יוצא מהכלל, בשיפור האיכות, בעמידה בחוקי ותקנות הבטיחות, וכן בשמירה על איכות הסביבה, מתוך הבנה כי תרבות האיכות היא המפתח להצלחתו, לשגשוגו הכלכלי  ולהתפתחותו.

מדיניות זו תושג ע"י הגשמת היעדים הבאים:

אחריות אישית    

האחריות על איכות התהליכים והשירותים, בטיחות העובדים בעבודה, ושמירה על הסביבה מוטלת על כל אחד ממנהלי התאגיד  ועובדיו.

דוגמא אישית, הצבת יעדים, מדידת הישגים והוקרת הצלחות, מהוויים עקרונות מפתח  בהפנמת האחריות האישית, בקרב כל עובדי התאגיד.

השגת אמון צרכנים

הנהלת התאגיד ועובדיו מכירים בזכות היסוד של הצרכן לאספקת מים סדירה, תקינה ואיכותית.

אנו מכירים בזכות הצרכן לקבלת שירות זמין ואיכותי העומד באמות המידה לשרות.

השירותים הכלולים הם: אספקת מים , פינוי ביוב, חיובים תקופתיים לרבות גביה ,  אישור תכניות סניטריות, עריכת תחשיב דמי הקמה הקמת תשתיות מים וביוב לצורך מתן שרותים ללקוחות התאגיד.

כמו כן, לצרכן הזכות להשמיע את אשר על ליבו – לרשות הצרכן עומדות דרכי התקשרות רבות עמנו: מחלקות שרות לקוחות וגביה בישובים, מוקד דיווח תקלות 24/7, מוקד בירורים ותשלומים ואתר הבית.

שאיפה למצוינות בבטיחות  איכות ואיכות סביבה

שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות מהוויים נדבך מרכזי בכל תחומי פעולתנו. אנו פועלים  לזיהוי ולמניעת גורמי סיכון באיכות ובבטיחות, מיישמים שיטות מתקדמות לחסכון בחומרים, באנרגיה ובמים ומקפידים על סביבת עבודה הולמת.

בין פעילויותינו:

עידוד וטיפוח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות אשר יבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.

מחויבות לשיפור מתמיד של ביצועים בתחומי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה.

מחויבות לזיהוי והערכת סיכונים וטיפול להפחתם לרמת "סיכון קביל".

מחויבות למזעור סיכוני בטיחות, בריאות בתעסוקה על ידי תכנון מתאים של תהליכים ומתקנים תוך נקיטת פעולות מונעות נדרשות.

מחויבות למניעת זיהום  סביבתי, על ידי שימוש בטכנולוגיות מתאימות

הקצאת משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה  בטוחה, בריאה, הגיינית ומיטבית עם הסביבה.

איכות המוצר ואמינות ע"י ביקורת וביצוע דגימות  לאיכות המוצר (בדיקות מים ושפכים יזומות על פי כל דין).

טיפוח העובדים, הדרכתם והכשרתם המקצועית.

יישום מלא של דרישות המערכת המשולבת ועמידה בדרישות החוק

מחויבות לעמידה בדרישות על פי כל דין הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה והגנת הסביבה. לרבות, דרישות אחרות שהתאגיד קיבל על עצמו.

מחויבות לשיתוף פעולה עם עובדי התאגיד, קבלנים ומחזיקי עניין אחרים במטרה לקדם את נושאי איכות הסביבה, וכן בטיחות ובריאות בתעסוקה.

·שיתוף פעולה עם הרשויות המוסמכות בתחומי איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.

אימוץ ויישום מערכות ניהול  עפ"י ת"י OHSAS 18001  לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ות"י ISO 14001 לניהול סביבה.

קרא עוד >>
פניות ציבור

פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ.

פארק תעשיות צח"ר: ת.ד 640 ראש פינה  1200.

פניות בכתב ניתן להעביר באמצעות האתר

מוקד פלג הגליל :

שיחת חינם 1-800-55-00-50

שלוחה מספר 1: מוקד בירורים ותשלומים: פועל בימי א'-ה-, בין השעות: 08:00-20:00

בימי ו' וערבי חג, בין השעות: 08:00-12:00

שלוחה מספר 2: מוקד דיווח תקלות ברשת המים והביוב פועל 24 שעות ביממה 365 יום בשנה .

להורדת טופס מילוי ידני לפניות ציבור – לחץ כאן

קרא עוד >>
קבלת קהל בסניפים

שעות קבלת קהל במחלקות שרות לקוחות וגביה עפ"י ישובים

הגשת תכניות בנייה – בזימון תור מראש בלבד

 • חורפיש – יום א' 9:00-11:00
 • סאגור – יום א' 11:30-13:00
 • פקיעין – יום ג' 9:00-10:30
 • בית גאן – יום ג' 11:00-13:00
 • עילבון – יום ה' 11:00-12:30
 • מגאר – יום ה' 13:00-15:00

קרא עוד >>
נגישות השירות

לקוחות יקרים

עם החלת "חוק הנגישות" במוסדות ציבור, פלג הגליל מעמיד לשירותכם רכז נגישות, שייתן מענה ופתרונות למתן שירות, לאנשים עם מוגבלויות, או לאנשים עם צרכים מיוחדים,

קהל היעד אנשים עם בעיות רטוריות, כבדי ראיה, כבדי שמיעה, מתקשים בדיבור, דיסלקטים, מוגבלות נפשית, מוגבלות קוגניטיבית, מתקשים בשפה, קשישים.

באחריות רכז הנגישות לתת מידע לציבור על נגישות השירות ועל נגישות מתו"ס – (מבנים, תשתיות וסביבה) במטה התאגיד ובכל מחלקות השירות, שבאחריות פלג הגליל, בהם ניתן השירות הנגיש. כמו כן אתר החברה נגיש לכל סוגי המוגבלויות. לאסמכתא לחץ כאן

על כל שאלה בתחום נגישות השירות ניתן לפנות לבן ציון: בטלפון –  04-9008113       או לפקס' – 153-49008-113

או במייל – crm@plg.org.il

קרא עוד >>
אוכלוסיית זכאים

מתן הטבה לאוכלוסיות מיוחדות

ההטבה: תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש לתעריף הבסיסי.

ההטבה תוענק בגין צריכת מים החל מ-1 ביולי 2012

 

במידה ולא קיבלת מכתב הודעה בדבר זכאותך,

באפשרותך לפנות אל אחד הגופים האחראים לבירור הזכאות:

לברורים ניתן לפנות לאחראית מתן ההטבה לאוכלוסיות מיוחדות בפלג הגליל – עדי 04-6822403

קרא עוד >>
הסדר חובות

מבצע מחיקת ריבית והמצדה לחובות ישנים: לפרטים לחץ כאן

קרא עוד >>
קרינה במדי מים

לא קיימת קרינה במדי המים או שהינה אפסית

הצהרת ארד טכנולוגיות

אישור קרינה מאיכות הסביבה

כמות הקרינה מקריאת מדי המים – המשרד להגנת הסביבה

קרא עוד >>
נערכים לקראת הפעלת מתקן התפלה חדש בגליל

נערכים לקראת הפעלת מתקן התפלה חדש בגליל
לצפייה בקובץ

קרא עוד >>
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום