1800-550-050
מוקדי שירות

שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

לוגיסטיקה וחרום
תפריט
לוגיסטיקה וחרום - peleg - תיפעול
דרכי התמודדות

כללי: המים מהווים משאב קיומי חיוני, לצורכי הקיום השוטף של תושבי מדינת ישראל. באחריות תאגיד המים והביוב "פלג הגליל", לספק בכל עת ובכל דרך, מים לתושבי הרשויות אשר באחריותו. עם זאת קיימת אפשרות סבירה לקשיים משמעותיים באספקת המים וסילוק הביוב, כתוצאה מתרחישים שונים ובהם מצב מלחמתי, פעולות חבלה וטרור, אסונות טבע ותקלות טכניות.

על תאגיד המים להיערך בצורה פרטנית לכל מצבי החירום והמשבר, העלולים לשבש את אספקת המים עד כדי השבתה מוחלטת. הערכות מוקדמות, תאפשר לתאגיד המים יכולת תגובה מהירה ומאורגנת, במטרה להתגבר על השיבוש ובמקביל לספק לתושבים פתרון חלופי נאות.

משבר מים מהו?
משבר מים הנו מצב, שבו אין יכולת לספק מים במערכות הקיימות לאוכלוסייה רחבת היקף וקיים קושי לספק מים חליפיים בכמות ובאיכות לקיום האוכלוסייה. כתוצאה: מפגיעת טרור מכוונת, תקלה טכנית (כדוגמת אמוניה ב-2001), אסון טבע כגון: רעידת אדמה, צונמי מקומי, פיצוץ בצינור ראשי (קו הזנה), טעות אנוש וכיוצ"ב. המשבר יכול להתרחש בשגרה או בשעת חירום. הטיפול במשבר המים יידרש מתאגיד פלג הגליל לפעול כמפורט:

חלוקת מים שלא ברשת.  תיקון תשתיות מהיר ככל האפשר.   רווחה-טיפול באוכלוסיית תל"מ.

קרא עוד >>
מוכנות לשעת חירום

תושבים יקרים!

תאגיד המים בשיתוף המועצות המקומיות והעיריות, עושים מאמצים ופעילות רבה בתחום הכנת היישובים, להתמודדות עם מצבי חירום שונים. אחת מאפשרויות הפגיעה הינה במערכת המים והביוב.

מצבי החירום יכולים להתרחש בעיתות חירום כגון: מלחמה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת כגון: בעת רעידות אדמה, או במקרים של פגיעות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים.

לשם כך, הגדירה המדינה, מספר מצבי חירום בתחום המים. מסמך זה מפרט את אותם מצבים, תוך מתן הסבר קצר על התפקוד הנדרש מתאגיד המים במקרים אלו.

נא קראו את הפירוט, כך שאם יוכרז מצב חירום ע"י המדינה, תדעו מה משמעותו, כיצד נפגעה תשתית המים וכיצד יפעל תאגיד המים, בכדי לעמוד בדרישות המדינה לאספקת מים לתושבים.

פיזור תחנות חלוקת מים במקרי חירום, נקבעו בתיאום הרשויות, בתחנות הקרובות לביתכם ולנוחיותכם, מספר התחנות תלוי בגודל האוכלוסיה.

עדיף להיות מוכנים- שמרו בקבוקי מים בבתים.

אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש.

יש להחליף את המים בבקבוקים אחת לחודש, תוך שימוש במים לצורכי שתייה, או לשימוש אחר בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים, יש להחליפם, על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

קרא עוד >>
תחנות חלוקה

קריטריונים לקביעת מיקום תחנות חלוקת מים:

1.מקום ציבורי מוכר לאוכלוסייה.(מוסדות ציבורי, בתי ספר, מתנ"ס וכו') 2. במקלט סמוך. 3.תיחום וגידור. 4.חנייה מסודרת. 5.כניסות ויציאות נפרדות.  6.תאורה ואבטחה. 7.משטח בטון, אספלט, או אבן משתלבת.

מבנה תחנת החלוקה:

  • מיכל 1 /5 קו"ב נייח / נייד כולל ברזיות.  ערכת מחסום. שילוט על כל סוגיו. פנס וסוללות .
  • אפודות זוהרות בחתך בעלי תפקידים. ציוד משרדי (2 עפרון, 3 עטים, קלסר, דפי טיוטא).אזיקונים. מגפון.
  • קביעה ותכנון תחנות חלוקה:
  • כמות התחנות יקבע לפי כמות האוכלוסיה בישוב.
  • מיקום התחנות יקבע במרחקים שלא יעלו על 400 מ' מתחנה לתחנה.
  • סוג המיכל שיוצב במקום יקבע ע"פ כמות האוכלוסיה, בהתחשב בצפיפות וסוג המבנים (קומת קרקע וכו')
  • אספקת המיכלים, שקיות, שילוט ושאר ציד לתחנות החלוקה הינו באחריות התאגיד. ניהול התחנות כולל סדר ציבורי באחריות הרשויות.

לחץ כאן  –  תחנות חלוקה על פי ישובים

קרא עוד >>
אנשים עם מוגבלויות

על אוכלוסיה זו, נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד תושבים המדווחים למחלקות הרווחה. המעקב והטיפול באוכלוסיה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי הרווחה.

הספקת המים לאוכלוסיה זו, תבוצע באמצעות מחלקת שירותים החברתיים של הרשות המקומית ע"י מתנדבים.

מנת המים תוקצה ע"י התאגיד, על בסיס בקבוקים/שקיות 4 ליטר

קרא עוד >>
בטיחות בעבודה

מצגת על בטיחות בעבודה

(שבע שניות בין שקופית לשקופית)

 

קרא עוד >>
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום