שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

תשתיות ופיתוח
תשתיות ופיתוח - peleg - איכות המים
איכות מים 2022
איכות מים 2021

 איכות מים רבעון ראשון 2021

נפת צפת   נפת עכו  נפת כנרת

דוח איכות מים רבעון שלישי 2021

נפת צפת  נפת עכו  נפת כנרת

קרא עוד >>
איכות מים 2020

דוח איכות המים לחודשים: 1-3 לשנת 2020

נפת צפת        נפת עכו       נפת כנרת

דוח איכות מים לחודשים: 1-6  לשנת 2020

לכל הישובים

דוח איכות המים לחודשים:6-9 לשנת 2020

נפת צפת     נפת עכו     נפת כנרת

דוח איכות מים – חציון שני לשנת 2020

בית ג'אן סאג'ור פקיעין פסוטה חורפיש ראמה גוש חלב מג'אר עילבון טובא-זנגריה יסוד-המעלה חצור צפת

מכתב לתושבי טובא זנגריה

קרא עוד >>
איכות מים 2009-2019

 דוח איכות מים 2019

דיווח על שינוי מקורות המים – בישובים בית ג'אן, ראמה וסאג'ור

דו"ח איכות המים – רבעון ראשון (1-3/19) לשנת 2019 ל- 13 ישובים 

נפת צפת     נפת עכו    נפת כנרת

דוח איכות מים – חציון (1-6/19) ל-13 ישובים (ל -13 ישובים)

דו"ח איכות המים – רבעון שלישי (7-9/19) לשנת 2019 ל- 13 ישובים 

נפת צפת     נפת עכו    נפת כנרת

דו"ח איכות המים – חציון (7-12) לשנת 2019 (ל-13 ישובים)

__________________________________________

דוח איכות מים 2018

(המים שלי" – נתוני איכות מי השתייה בישראל – (משרד הבריאות"

דו"ח איכות המים – רבעון ראשון ל- 13 ישובים   1/18-3/18

נפת צפת     נפת עכו    נפת כנרת

דו"ח איכות המים – מחצית השנה – ל- 13 ישובים   1/18-6/18

דו"ח איכות המים – רבעון שלישי ל- 13 ישובים   7/18-9/18

נפת צפת     נפת עכו    נפת כנרת

דו"ח איכות המים – מחצית השנייה – ל- 13 ישובים   7-12/18

 דו"ח איכות המים לשנת 2018 ל-13 ישובים


דוח איכות מים 2017 

איכות המים – דוח רבעון ראשון לכל הישובים (1-3/17)

פרסום לציבור –דו"ח איכות מים חצי שנתי: 1-6/17

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – בית ג'אן

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – גוש חלב

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חורפיש

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פקיעין

__________________________________

דוח איכות מים 2016

דוח איכות מי שתייה – 2016

 דוח איכות המים לחודשים: 1-3/16 (רבעון ראשון)

דוח איכות המים לחודשים: 1-6/16 (חציון ראשון)

נפת כנרת –  מג'אר,  עילבון

נפת צפת –  חצור, צפת, יסוד המעלה, טובא, גוש חלב

נפת עכו – בית ג'אן, ראמהסאג'ור, פקיעין, חורפישפסוטה,

דוח איכות המים לחודשים: 7-9/16 (כל הישובים)

שינוי במקורות המים – לסאג'ור, ראמה ובית ג'אן

דוח איכות המים לחודשים:     9-12/16

נפת כנרת      נפת צפת       נפת עכו 

דוח איכות המים לחודשים: 7-12/16 (חציון שני)

נפת כנרת –  מג'אר,  עילבון

נפת צפת –  חצורצפתיסוד המעלהטובאגוש חלב

נפת עכו – בית ג'אןראמהסאג'ורפקיעין, חורפישפסוטה,

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – מג'אר

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – סאג'ור

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – עילבון

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – יסוד המעלה

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – צפת

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חצור

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – טובא

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פסוטה

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – ראמה

איכות המים – דוח רבעון שלישי לכל הישובים ( 7-9/17)

דו"ח איכות המים – חציון שני ל- 13 ישובים   7/17-12/17

"המים שלי" – נתוני איכות מי השתייה בישראל 

______________________________________

דוח איכות מים 2015

דוח פרסום לציבור – איכות המים – 2015

(דוח איכות המים לחודשים: 1-6/15 (לפי ישובים

מגאר,   עילבון,   בית גאן,  חורפיש,   סאגור,  ראמה, פסוטה פקיעין,  צפת,   יסוד המעלה,  חצור,  טובא,  גוש חלב

(דוח איכות המים לחודשים: 7-12/15 (לפי ישובים

מגאר,   עילבון,   בית גאן,  חורפיש,   סאגור,  ראמה, פסוטהפקיעין,  צפת,   יסוד המעלה,  חצור,  טובא,  גוש חלב

דוח איכות המים לחודשים: 1-3/15 (לכל הישובים

דוח איכות המים לחודשים: 4-6/15 (לכל הישובים

דוח איכות המים לחודשים: 7-9/15 (לכל הישובים

דוח איכות המים לחודשים: 10-12/15 (לכל הישובים

______________________________________

דו"ח ריכוז נתוני איכות מי שתייה  לשנים – 2009-2014

דיווח על תוצאות איכות בקטריאלית של מי השתייה שסופקו על ידי חברת המים האזורית למים וביוב "פלג הגליל". בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א-2001, אנו מביאים בזאת לידיעת ציבור צרכני המים שלנו פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה (בדיקות בקטריאליות).

צפת, גוש חלב, חצור הגלילית, יסוד המעלה, טובא זנגריה, עילבון, מג'אר, חורפיש, בית ג'אן, סאג'ור, פסוטה, פקיעין, ראמה

דו"ח זה מתייחס בכל שנה לביצוע הדיגום ביישובים שהיו באחריותנו, שמספרם הלך וגדל עם השנים ועל כן ההתייחסות הינה בהתאם. ניתן לראות כי מספר הבדיקות החריגות זניח בהתייחס לסה"כ הבדיקות שבוצעו במערכות אספקת המים ויחד עם זאת, התאגיד טיפל בכל חריגה באופן מיידי ובזמן אמת, פעלנו ופועלים למניעת הישנותן. נביא לידיעתכם כי משרד הבריאות פרסם תקנות מי שתייה חדשות המחמירות את דרישת התקן ל- 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל.

מטרת התקנות הינה להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואית גבוהה של מי שתייה. חברת המים פלג הגליל נערכה ליישום התקנות החדשות וזאת לטובת ביצוע בקרה והבטחת איכות המים המסופקים לצרכניה.

טבלת רשויות לאיכות המים שנים 2009-2013

2009       2010       2011      2012       2013

 דוח פרסום לציבור – איכות המים – 2013-2014

דוח פרסום לציבור – איכות המים – 2014

(דוח פרסום לציבור לחודשים: 1-3/14 (להבהרות לחץ כאן

(דוח פרסום לציבור לחודשים: 4-6/14

(דו"ח איכות המים למחצית הראשונה  2014  (1-6/14

(דו"ח איכות המים לרבעון השלישי 2014 (7-9/14

(דו"ח איכות המים לרבעון הרביעי 2014 (10-12/14

(דו"ח איכות המים למחצית השנייה  2014  (9-12/14

קרא עוד >>
אירועים חריגים

דו"ח מיקרוביאלי חריג בעיר צפת 5/14

(דוח מיקרוביאלי – גוש חלב (7/14

(דוח מיקרוביאלי – ראמה (7/14

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (8/14

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (6/14

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (5/15

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (8/15

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (9/15

(דוח מיקרוביאלי – יסוד המעלה (11/15

(דוח מיקרוביאלי – בית ג'אן (12/15

(דוח מיקרוביאלי (סוף אירוע)- בית ג'אן (12/15

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (11/15

(דוח מיקרוביאלי – מג'אר (2/16

(דוח מיקרוביאלי – גוש חלב (6/12/16)

דוח מיקרוביאלי – גוש חלב (7/12/16)  לחץ להסבר

דוח מיקרוביאלי -(סוף אירוע) גוש חלב (8/12/16) 

דוח מיקרוביאלי – טובא זנגריה (8/12/16)  לחץ להסבר

דוח מיקרוביאלי -(סוף אירוע) טובא זנגריה (8/12/16)

(דוח מיקרוביאלי –צפת (25/5/17)

(דוח מיקרוביאלי –צפת  (סוף אירוע – 25.5.17)

דוח לציבור – סוף טיפול על חשד לאירוע ביסוד המעלה

דוח לציבור – סוף טיפול על חשד לאירוע בעילבון

דוח לציבור – סוף טיפול על חשד לאירוע בבית ג'אן (6.7/18)

דוח לציבור – סוף טיפול על חשד לאירוע בסאג'ור (17-19/10/18)

דוח לציבור – סוף טיפול על חשד לאירוע בראמה.  (3-5/6/19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חורפיש  (19-21/6/19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – עילבון – (21-23/8/19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פקיעין  –  (18-20.9.19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פקיעין  –  (16-18.10.19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – צפת –  (16-18.10.19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פקיעין  –  (13-15.11.19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פקיעין – (11-13.12.19)

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – בית ג'אן – 25.3-27.3.2020

דיווח מיקרוביאלי מג'אר – 18.11.20

דיווח מיקרוביאלי מג'אר – 29.09.21

 

קרא עוד >>
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום