שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

תשתיות ופיתוח
תשתיות ופיתוח - peleg - תשתיות ביוב
?מהן שפכים ציבוריים

מי שפכים:  שפכים הם כל נוזל מימי אשר הושפע על ידי גורמים אנתרופוגניים. שפכים כוללים תוצרי פסולת נוזליים ביתיים, עירוניים, חקלאיים או תעשייתיים ויכולים להכיל מספר רק של ריכוזים מזהמים.

טיהור שפכים:  הוא תהליך שבו שפכים עוברים טיהור שמאפשר שימוש בהם לחקלאות או הזרמתם לנחלים מבלי שיגרמו לזיהום. טיהור שפכים מבוצע באמצעות מכון טיהור שפכים או בריכת חימצון.

סוגי שפכים: מקובל לחלק את השפכים לשלושה סוגים: ביתיים, חקלאיים ותעשייתיים.
שפכים ביתיים: מכילים בעיקר חומרים אורגניים, דטרגנטים ומלחים.

שפכים חקלאיים: מכילים, בנוסף לחומרים אורגניים ולדטרגנטים, גם חומרים אנטיביוטיים (שבהם משתמשים בגידול בעלי חיים), חומרי הדברה, חומרי דשן ומלחים.
שפכים תעשייתיים: מכילים רעלים שונים, בהתאם לסוג התעשייה שממנו הם נוצרים, וכן מתכות כבדות, חומרים כימיים שאינם מתפרקים, מלחים בריכוז גבוה במיוחד (בעיקר מתהליך הכשרת הבשר במשחטות) ועוד.שפכים לא מטופלים מהווים סיכון לבריאות האדם הן כמקור מזון לחיידקים גורמי מחלות והן כמקור לרעלים ולחומרים מסרטנים.

הבוצה: הבוצה היא הפאזה המוצקה, הנוצרת במהלך הטיפול בשפכים. מרבית הבוצה היא המאסה המיקרוביאלית אשר נוצרת כתוצאה מפירוק החומר האורגני בשפכים, כאשר כמות הבוצה היבשה תלויה בכמות הביוב המגיעה למתקני טיפול בשפכים ובעומס האורגני בשפכים.

מכלי שיקוע (מצללים):  במכלי השיקוע מופרדים החיידקים (שהצטברו לבוצה) מהמים באמצעות שיקוע פיזיקאלי. במצללים ישנם גשרים מסתובבים שאליהם מחוברות מגרפות, הנעות על רצפות המכלים וגורפות את הבוצה, ששקעה אל מרכז המכל. תהליך זה נמשך כחמש שעות. עם סיומו מוחזרת כ-90% מהבוצה אל מכלי האוורור הביולוגיים כמצע חיידקים לשם טיהור שפכים נוספים, ואילו יתרת הבוצה מוזרמת לים. ההזרמה לים נעשית באמצעות צינור ימי, אשר נקודת יציאתו נמצאת במרחק של כחמישה קילומטרים מהחוף ובעומק של כארבעים מטרים. לאחר הטיפול במכלי השיקוע, הופכים השפכים למי קולחין, המועברים למפעל השבה, שם מבוצע תהליך טיהור סופי שבו מוחדרים הקולחין לשדות חול ולאגירת המים באקוויפר.

מים שחורים: 'מים שחורים' הם שפכים הנאספים מכל הבית. שפכים אלה כוללים מים מהשירותים, משתנות, אסלות, מי מטבחים עם שיירי מזון, כיורים, מקלחות.מי השופכין היוצאים מהבית בצינור הביוב הראשי, נקראים 'מים שחורים' והם מכילים בתוכם כמובן גם מים אפורים.

מים אפורים: מי אמבטיה, כיורי רחצה, כביסה, מזגנים ועוד.
מים אפורים או מים דלוחים הם שפכים שאין בהם הפרשות אדם וניתן לעשות בהם שימוש חוזר.

שימוש במים דלוחים להשקיית גינה, הזרמה אל מכלי ההדחה של האסלה, שטיפת רצפות וכדומה, חוסך במים שפירים ובעלותם הגבוהה. מים דלוחים אינם ברמת מי השתייה ולא עומדים בתקן הנדרש לאספקה ביתית ולכן אסור לעשות בהם שימוש שיש בו מגע עם הגוף.

מי קולחים:  הם שפכים (ביוב) שעברו טיפול (תהליך טיהור), כלומר רוב המזהמים הורחקו מהם וניתן לנצלם למספר שימושים הכוללים: השקיה חקלאית, תעשייה, השקיית פארקים וגינון עירוני, הזרמה לנחלים, טיוב  והעשרת אקוויפרים. הקולחים מהווים כרבע מסך אספקת המים לחקלאות במדינה וחשיבותם רבה הן עקב המחסור במים שפירים באזור והן עקב הצורך במניעת זיהומים.

מים מושבים: מי קולחים מטוהרים לשימוש חוזר, בעיקר בחקלאות.

מים שפירים: מים הטובים לשתייה.

.

קרא עוד >>
טיפול בשפכי תעשיה

התקנת בור שומן

בור שומן, הוא למעשה מיכל גדול להפרדת שומנים, המבצע הפרדה בין שומן למים. כאשר השפכים נכנסים למיכל השפכים הם מעורבבים עם מים וכשהוא מתמלא, הוא מגיע לגובה אחיד, השמן צף על פני המים והמים עוברים לצינור יציאה מהמפריד, שיורד כמעט עד תחתית המפריד. המפריד נקרא מפל היות והמים תמיד נמצאים למטה ועולים דרך הצינור ויוצאים החוצה אל מערכת הביוב הראשית. אם לא מתבצעת שאיבת בור שומן מהמפריד בזמן שהשומן מתאסף מעל המים ומתחיל לחדור לצינור הכניסה למפריד השומן, נגרמת סתימה במערכת הביוב. בכדי למנוע את הסתימה מומלץ לשאוב את בור השומן אחת בחודש ובמקרים מסוימים אחת לשבועיים. תלוי בפעילות ההזרמה לבור השומן וגודל מפריד השומן.

זכור! שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב, הם שפכים הגורמים נזק למערכת הביוב.

מטרת החוק להסדיר את הזרמת שפכי המפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב בלא שעברו טיפול מקדים, להקטנה כמותית של שיעור הרכיבים, לפני כניסתם למערכת הביוב, לרבות דרישה להפרדת זרמי שפכים במפעל.

תקנות החוק

  1. למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.
  2. למנוע נזקים למערכת הביוב, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים וטיהורם, או למערכת השבת קולחים.
  3. מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים למערכת הביוב של החברה ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מתקניו למערכת הביוב, בלא שעברו טיפול מקדים.
  4. לערוך ניטור איכות השפכים לפי הנחיות החברה, לרבות מיקום והקמת תא דיגום.
  5. דוגם מוסמך יבצע את הדיגום והדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים. (דוגם מוסמך- הוא מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין).
  6. לא קיים בעל מקרקעין או מפעל את הוראות החוק, רשאית תאגיד המים-פלג הגליל להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב למקרקעין או למפעל.

טופס בקשה לשירותי פינוי

קרא עוד >>
דיגום שפכים

תוצאות בדיקת שפכים לשנת 2021

דו"ח בדיקת שפכים לשנת 2021 לכל הישובים

תוצאות בדיקת שפכים לשנת 2020

דו"ח בדיקת שפכים לשנת 2020 לכל הישובים

 תוצאות בדיקת שפכים לשנת 2019

תוצאות בדיקות שפכים לפי ישובים לשנת 2018

 צפת 2018         חצור 2018 

תוצאות בדיקות שפכים לפי ישובים לשנת 2017

 תוצאות בדיקות שפכים לפי ישובים לשנת 2016  

 

תוצאות בדיקות שפכים לפי ישובים לשנת 2015  (חודשים: 1-6)

תוצאות בדיקות שפכים לפי ישובים לשנת 2014  (עד חודש 8/14)

תוצאות בדיקות השפכים לפי ישובים לשנת 2013

תוצאות בדיקות השפכים לפי ישובים לשנת 2012

 _______________________________________

תכנית ניטור – פלג הגליל – 2012

 
 
 
 

תכנית ניטור – פלג הגליל לשנת 2019-2020 

תכנית ניטור – פלג הגליל לשנת 2020-2021

קרא עוד >>
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום