1800-550-050
מוקדי שירות

שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

תשתיות ופיתוח
תשתיות ופיתוח - peleg - תשתיות מים
התקנת מזח

על פי הוראות החוק, על תאגיד המים, חל איסור אספקת מים לעסק שלא יתקין מז"ח בהתאם לחוק. מז"ח – הוא מכשיר למניעה חוזרת למערכת השתייה שתפקידו לאפשר למים לזרום לכיוון אחד בלבד.

בעת חידוש רישיון עסק, חלה החובה להציג בפני תאגיד המים – פלג הגליל, אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח ותקינותו.  גם בבתים פרטיים ומשותפים, בהם מותקנים מערכות דישון, חלה חובה בהתקנת מכשיר למניעה חוזרת למערכת השתייה ושמירה על תקינותו. על מנת למנוע זיהום מי שתייה בחומרים מסוכנים, הוציא המחוקק את פקודת בריאות העם הקובעת כי כל עסק, בו קיים מיתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים, מחויב בהתקנת מז"ח.

חשוב לדעת!  המז"ח, הינו אביזר הגנה במערכות צנרת מים לשתייה, המותקן למערכות מים שונות שבהם מוזרמים מים שאיכותם ירדה ואינם עומדים בדרישות תקן למי שתייה, כגוון : מערכות ספרינקלרים, דודי דישון לחקלאות ולגינה, מכלים לערבוב חומרים כימיקלים, מרככים להורדת קשיות המים, מכשירי דיאליזה, ועוד.

תקנות החוק

  1. בעל עסק יתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק באמצעות מתקין מוסמך. ("-אדם שהתאגיד הסמיכו להתקין מזחי"ם ולבדקם).
  2. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או חידושו לפי העניין, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח בעסק.
  3. לא התקין בעל עסק מז"ח בהתאם לחוק, רשאי ספק המים – פלג הגליל, להתקין בעצמו, או ע"י אחד מטעמו ולגבות מבעל העסק את עלות המז"ח והוצאות התקנתו.
  4. בעל עסק ידאג לעריכת בדיקה של המז"ח בידי מתקין מוסמך, לפחות אחת לשנה.
  5. ספק המים – פלג הגליל, או מי שהסמיכו לכך, רשאי בכל עת, להיכנס לכל חצרי עסק, שבהם מותקן מז"ח, לפי תקנות אלה ולבדוק אם הותקן מז"ח ואת תקינותו.

תקנות מז"ח

קרא עוד >>
אישור כשרות למד מים

אישור כשרות למד מים כרמל

ועד פיקוח – בד"צ    מכון טכנולוגי    הרב צבי רוזנבלט    משמרת השבת

אישור כשרות למד מים דיאלוג

 צומת  מכון מדעי

 

כל אישורי הכשרות למדי המים המגוונים – חברת ארד

קרא עוד >>
אל - פריז

אל פריז – פתרון נגד קיפאון מדי המים

פלג הגליל נערך לתת מענה הולם, לקפיאת מדי המים בימים מושלגים, (כפי שקרה בשנה שעברה). פתרון מעולה, אשר נוסה בהצלחה רבה בישובי רמת הגולן – ראו תמונות מצורפות. הפתרון כולל קופסת מיגון וכן ציפוי של הצנרת הגלויה סביב מד המים

קרא עוד >>
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום