1800-550-050
מוקדי שירות

שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

טופס עדכון נפשות
ביום 03.03.2016 פורסמו ברשומות כללי המים התשע"ו 2016 – קובץ התקנות 7625.
בסעיף 7(א) לכללים נקבעו הוראות לפיהן, פלג הגליל ישייך את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים
לתושבים המתגוררים בתחומם, לנתוני הצרכנים הביתיים והנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור
הרשומים בספריו.  במידה ולא קיים כל מידע במרשם האוכלוסין עבור הנכס וכן לא התקבל שום מידע אחר
אודות מס' הנפשות המתגוררות בנכס, יהיו מס' הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת, שתי נפשות בלבד.
 • שם מלא
 • כתובת יחידת דיור
 • טלפון נייד
 • מספר צרכן/משלם
 • ת.ז.
 • דוא"ל
 •  מעוניין לקבל חשבון מים תקופתי לדוא"ל
מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור
 • אזרחי ישראל מעל גיל 18צרף ת"ז + ספחים של כל המתגוררים
 • אזרחי ישראל מתחת גיל 18וודא שצירפת את ספחי ההורים
 • אינם אזרחי ישראלצרף דרכון, אישור שהיה והעסקה תקף ותצהיר מעסיק לכתובת מגורים
 • צרכן אשר אינו מתגורר בכתובת הרשומה בספח הת.ז.צרף ת"ז + ספח, חוזה שכירות או אישור תשלום ארנונה, ואישור ספק במקום המגורים במרשם האוכלוסין ע"פ ת.ז.

באפשרותך להעלות עד 5 קבצים, משקל מקסימלי לכל קובץ הוא 2 מגה-בייט

מספר הנפשות

0

 * אני מצהיר שכל הפרטים נכונים

icnהורדת טופס למילוי ידני

ניתן לשלוח את המסמכים הדרושים גם באמצעות:
פקס: 153-49008-114 | crm@plg.org.il
משלוח דואר: פארק תעשיות צח"ר, ת.ד. 640, ראש פינה 12000
או במסירה ידנית למחלקת שירות הלקוחות בישוב מגוריכם

הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום