שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

אודות התאגיד

דבר המנכ"ל- אינג' עלי אבוריש

תושבים יקרים

כללי

כארגון העומד בשורה אחת עם תאגידי מים מהמובילים, תאגיד פלג הגליל אימץ אמות מידה מובילות בנושא האיכות, הבטיחות והגהות וייקח חלק במאמץ הארצי והעולמי לשימור איכות הסביבה. תאגיד פלג הגליל מחויב לפעול בכל תחומי עיסוקו על מנת לסלק או למזער את הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים לסביבה, לעובדי החברה, קבלניה, לקוחותיה וכלל הציבור. מדיניות האיכות, מדיניות איכות הסביבה ומדיניות הבטיחות הן חלק בלתי נפרד מהמדיניות העסקית של פלג הגליל בהתאמה לדרישות התקנים:ISO9001:2015, , ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007

תרבות האיכות

האיכות בארגון היא תרבות חיים שעיקרה השגת שביעות רצונו המלאה של הלקוח לאורך זמן, תוך שאיפה מתמדת למצוינות ומקצוענות.  כדי להטמיע תרבות זו ישלב הארגון את כל עובדיו ללא יוצא מהכלל בשיפור האיכות, בשמירה על איכות הסביבה עמידה בחוקי ותקנות הבטיחות, בהבנה כי תרבות האיכות היא המפתח להצלחתו, שגשוגו הכלכלי והתפתחותו של הארגון.

עיקרי מדיניות איכות הסביבה והבטיחות של פלג הגליל

 • עידוד וטיפוח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.
 • מחויבות לשיפור מתמיד של ביצועים בתחומי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה.
 • מחויבות לזיהוי והערכת סיכונים וטיפול להפחתתם לרמת " סיכון קביל "
 • מחויבות למזעור סיכוני בטיחות, בריאות בתעסוקה על ידי תכנון מתאים של תהליכים ומתקנים תוך נקיטת פעולות מונעות נדרשות.
 • מחויבות למניעת זיהום סביבתי על ידי שימוש בטכנולוגיות מתאימות, חינוך, הדרכת עובדים והטמעת שיטות ניהול איכותיות.
 • הקצאת משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה בטוחה, בריאה, היגיינית ומיטיבה עם הסביבה.
 • מחויבות לעמידה בדרישות ע"פ כל דין הנוגעות לבטיחות, לבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה לרבות דרישות אחרות שהתאגיד קיבל על עצמו.
 • מחויבות לשיתוף פעולה עם עובדי התאגיד , קבלנים ומחזיקי עניין אחרים במטרה לקדם נושאי איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • שיתוף פעולה עם הרשויות המוסמכות בתחומי איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • אימוץ ויישום מערכות ניהול ע"פ ת"י 18001 OHSAS לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ות"י 14001 ISO לניהול סביבה.
 • פיתוח וטיפוח קשרים ופעילויות עם הקהילה בנושא איכות הסביבה.
 • המדיניות תהווה בסיס לקביעת מטרות ויעדים בטיחותיים וסביבתיים ולבחינתם.
 • פלג הגליל תתכנן ותתפעל את המתקנים שברשותה תוך אימוץ טכנולוגיות למניעת זיהום סביבתי ושמירה על הבטיחות והגהות של העובדים.
 • שיקולים נופיים, מרחביים וסביבתיים ישולבו בתכנון מתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים.
 • הטמעת ערכי סביבה בתרבות הארגונית, הגברת המודעות והמחויבות הסביבתית של עובדי פלג הגליל ושילוב נושאי סביבה בפעילותה של פלג הגליל בקהילה.

שיפור מתמיד

תהליך השיפור המתמיד יתבסס על ממצאי מבדקים פנימיים ומבדקים חיצוניים, תלונות לקוח, ניתוח נתונים של אי התאמה וחריגות בתהליך, על פעולות מתקנות ופעולות מונעות.  כדי לעמוד במטרות האיכות כפי שנקבעו על ידי הנהלת הארגון, כל עובדי הארגון יחד ולחוד שותפים למאמץ המתמשך לשיפור האיכות ולהשגת מצוינות. הנהלת הארגון תספק את החזון, המנהיגות ואת המשאבים הנדרשים למימוש מדיניות האיכות, איכות הסביבה ומדיניות הבטיחות.

מדיניות זו תהיה זמינה לציבור כחלק ממחויבותנו לניהול מערכת הבטיחות, הבריאות בתעסוקה והסביבה באופן שקוף ופתוח

 

 

  בידידות רבה

  אינג' – עלי אבוריש
  מנכ"ל התאגיד

הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום