1800-550-050
מוקדי שירות

שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

תשתיות ופיתוח
תשתיות ופיתוח - peleg - איכות המים
איכות המים 2018
איכות המים 2017

דוח איכות המים לשנת 2017

איכות המים – דוח רבעון ראשון לכל הישובים (1-3/17)

פרסום לציבור –דו"ח איכות מים חצי שנתי: 1-6/17

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – בית ג'אן

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – גוש חלב

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חורפיש

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פקיעין

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – מג'אר

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – סאג'ור

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – עילבון

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – יסוד המעלה

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – צפת

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חצור

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – טובא

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פסוטה

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – ראמה

איכות המים – דוח רבעון שלישי לכל הישובים ( 7-9/17)

דו"ח איכות המים – חציון שני ל- 13 ישובים   7/17-12/17

"המים שלי" – נתוני איכות מי השתייה בישראל 

קרא עוד >>
איכות המים 2016

דוח איכות מי שתייה – 2016

 דוח איכות המים לחודשים: 1-3/16 (רבעון ראשון)

דוח איכות המים לחודשים: 1-6/16 (חציון ראשון)

נפת כנרת –  מג'אר,  עילבון

נפת צפת –  חצור, צפת, יסוד המעלה, טובא, גוש חלב

נפת עכובית ג'אן, ראמה, סאג'ור, פקיעין, חורפיש, פסוטה,

דוח איכות המים לחודשים: 7-9/16 (כל הישובים)

שינוי במקורות המים – לסאג'ור, ראמה ובית ג'אן

דוח איכות המים לחודשים:     9-12/16

נפת כנרת      נפת צפת       נפת עכו 

דוח איכות המים לחודשים: 7-12/16 (חציון שני)

נפת כנרת –  מג'אר,  עילבון

נפת צפת –  חצור, צפת, יסוד המעלה, טובא, גוש חלב

נפת עכובית ג'אן, ראמה, סאג'ור, פקיעין, חורפיש, פסוטה,

קרא עוד >>
איכות המים עד 2014

דו"ח ריכוז נתוני איכות מי שתייה  לשנים – 2009-2014

דיווח על תוצאות איכות בקטריאלית של מי השתייה שסופקו על ידי חברת המים האזורית למים וביוב "פלג הגליל". בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א-2001, אנו מביאים בזאת לידיעת ציבור צרכני המים שלנו פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה (בדיקות בקטריאליות).

צפת, גוש חלב, חצור הגלילית, יסוד המעלה, טובא זנגריה, עילבון, מג'אר, חורפיש, בית ג'אן, סאג'ור, פסוטה, פקיעין, ראמה

דו"ח זה מתייחס בכל שנה לביצוע הדיגום ביישובים שהיו באחריותנו, שמספרם הלך וגדל עם השנים ועל כן ההתייחסות הינה בהתאם. ניתן לראות כי מספר הבדיקות החריגות זניח בהתייחס לסה"כ הבדיקות שבוצעו במערכות אספקת המים ויחד עם זאת, התאגיד טיפל בכל חריגה באופן מיידי ובזמן אמת, פעלנו ופועלים למניעת הישנותן. נביא לידיעתכם כי משרד הבריאות פרסם תקנות מי שתייה חדשות המחמירות את דרישת התקן ל- 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל.

מטרת התקנות הינה להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואית גבוהה של מי שתייה. חברת המים פלג הגליל נערכה ליישום התקנות החדשות וזאת לטובת ביצוע בקרה והבטחת איכות המים המסופקים לצרכניה.

טבלת רשויות לאיכות המים שנים 2009-2013

2009       2010       2011      2012       2013

 דוח פרסום לציבור – איכות המים – 2013-2014

דוח פרסום לציבור – איכות המים – 2014

(דוח פרסום לציבור לחודשים: 1-3/14 (להבהרות לחץ כאן

(דוח פרסום לציבור לחודשים: 4-6/14

(דו"ח איכות המים למחצית הראשונה  2014  (1-6/14

(דו"ח איכות המים לרבעון השלישי 2014 (7-9/14

(דו"ח איכות המים לרבעון הרביעי 2014 (10-12/14

(דו"ח איכות המים למחצית השנייה  2014  (9-12/14

קרא עוד >>
אירועים חריגים
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום