שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

מכרזים

(הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד   (לחץ על הקישור

 מכרזים לשנת 2016

מכרז פומבי מס' 01/16  לקבלת שירות תחזוקה ותיקון מחשבים במוסדות התאגיד – פלג הגליל
זכתה חברת י.ד. להב מחשבים

מכרז פומבי מס' 3/16  לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
זכתה חברת פז

מכרז מס' 7/16  שם הפרויקט – עילבון:  הנחה ושדרוג קווי מים וביוב.
זכתה חברת עודה בדיע בע"מ

מכרז שנתי מס' 10/16  לביצוע עבודות אחזקה בחצור, טובא ויסוד המעלה
 זכתה – חברת ס.ש.י.א. בע"מ

מכרז שנתי מס' 11/16  לביצוע עבודות אחזקה בראמה, סאג'ור ובית ג'אן
זכתהחברת פ.א.ס  בע"מ

מכרז מס' 12/16  שם הפרויקט – טובא זנגריה  קו מאסף עוקף ת"ש לביוב
זכתהחברת תוראב השקעות ופיתוח בע"מ

מכרז מס' 13/16  שם הפרויקט – פסוטה  הנחה ושדרוג קווי מים וביוב
זכתהחברת ח'מאיסה עבדאללה מוחי 2010 בע"מ

מכרז מס' 14/16  שם הפרויקט – ראמה:  השלמת קווי ביוב בשכונה המזרחית
זכתהחברת פ.א.ס  בע"מ

מכרז מס' 15/16  שם הפרויקט – פקיעין:  שיקום ומיגון בריכות מים
זכתה – חברת ג.ס. מאגרי מים בע"מ

מכרז מס' 16/16  שם הפרויקט – יסוד המעלה:  שדרוג קווי מים
זכתה – חברת מבואות חרמון להשקעות בע"מ

מכרז מס' 17/16  שם הפרויקט – ראמה:  שיקום רשת המים בראמה
זכתהחברת פ.א.ס  בע"מ

מכרז מס' 18/16  שם הפרויקט – פקיעין:  הנחת קווי מים וביוב בשכונת חיילים משוחררים
זכתה אלהלאל מ.י. בע"מ

מכרז מס' 19-22/16  שם הפרויקט – מכרז שנתי לאחזקת מתקני ביוב ב-4 אשכולות בישובי התאגיד
מכרז 19/16 – זכתה חברת שואבי הצפון
מכרז 20: זכה משאבות דיר חנא
מכרז 21-22:  זכה – מופיד מוראד מכפר סמיע

מכרז מס' 23/16  שם הפרויקט – טובא זנגריה:  הנחת קו ביוב בכניסה לטובא זנגריה
 זכה – חליל עבדאללה מגוש חלב

מכרז מס' 25/16  שם הפרויקט – מתחם פוארסה – מג'אר:  קווי מים וביוב בכבישים 61
זכתה – ח.ב.ע.מ.כ. לפתוח וצנרת בע"מ

מכרז מס' 26/16  שם הפרויקט –  מג'אר:  שדרוג ת"ש לביוב צלמון וביטול מאגר
זכתה – חברת גיל אריש תשתיות מים וביוב בע"מ

מכרז מס' 27/16  שם הפרויקט –  מג'אר:  השלמת קווי מים וביוב שלב ד'
זכתה – חברת ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתיות בע"מ

 מכרזים לשנת 2017

מכרז מס' 1/17  שם הפרויקט –  הנחת קו ביוב מאסף משכונת איביקור בצפת לחצור הגלילית.
לתרגום בערבית יש ללחוץ כאן

מכרז מס' 2/17  שם הפרויקט –  אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה GIS  לתאגיד.
לתרגום בערבית יש ללחוץ כאן

 


רו"ח אדי  שוסב
סמנכ"ל כספים  ומ"מ מנכ"ל
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 

הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום