שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

דבר המנכ"ל

תושבים יקרים!

כארגון העומד בשורה אחת עם תאגידי מים מהמובילים בעולם, תאגיד פלג הגליל יאמץ אמות מידה מובילות בנושא האיכות, הבטיחות והגהות וייקח חלק במאמץ הארצי והעולמי לשימור איכות הסביבה. תאגיד – פלג הגליל מחויב לפעול בכל תחומי עיסוקו, על מנת לסלק או למזער את הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים לסביבה, לעובדי החברה, קבלניה, לקוחותיה וכלל הציבור.  מדיניות האיכות, מדיניות איכות הסביבה ומדיניות הבטיחות הן חלק בלתי נפרד מהמדיניות העסקית של פלג הגליל בהתאמה לדרישות התקנים:   ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007

תרבות האיכות

האיכות בארגון היא תרבות חיים שעיקרה השגת שביעות רצונו המלאה של הלקוח לאורך זמן, תוך שאיפה מתמדת למצוינות ומקצוענות. כדי להטמיע תרבות זו ישלב הארגון את כל עובדיו ללא יוצא מהכלל בשיפור האיכות, שמירה על איכות הסביבה, חוקי ותקנות הבטיחות בארגון, בהבנה כי תרבות האיכות היא המפתח להצלחתו, שגשוגו הכלכלי והתפתחותו של הארגון.

עיקרי מדיניות איכות הסביבה והבטיחות של פלג הגליל

  • פיתוח וטיפוח קשרים ופעילויות עם הקהילה בנושא איכות הסביבה.
  • עמידה בדרישות החקיקה, התקנים והתקנות של מדינת ישראל (דרישות על כל דין) הנוגעים לבטיחות, גהות ואיכות הסביבה ותאמץ אמות מידה סביבתיות גם בהיעדר חוקים ותקנות.
  • המדיניות תהווה בסיס לקביעת מטרות ויעדים בטיחותיים וסביבתיים ולבחינתם.
  • תאגיד – פלג הגליל יתכנן ויתפעל את המתקנים שברשותו תוך אימוץ טכנולוגיות למניעת זיהום סביבתי ושמירה על הבטיחות והגהות של העובדים.
  • שיקולים נופיים, מרחביים וסביבתיים ישולבו בתכנון מתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים.
  • הטמעת ערכי סביבה בתרבות הארגונית, הגברת המודעות והמחויבות הסביבתית של עובדי פלג הגליל ושילוב נושאי סביבה בפעילותה של פלג הגליל בקהילה.

שיפור מתמיד

תהליך השיפור המתמיד יתבסס על ממצאי מבדקים פנימיים ומבדקים חיצוניים, תלונות לקוח, ניתוח נתונים של אי התאמה וחריגות בתהליך, על פעולות מתקנות ופעולות מונעות.  כדי לעמוד במטרות האיכות כפי שנקבעו על ידי הנהלת הארגון, כל עובדי הארגון יחד ולחוד שותפים למאמץ המתמשך לשיפור האיכות ולהשגת מצוינות. הנהלת הארגון תספק את החזון, המנהיגות ואת המשאבים הנדרשים למימוש מדיניות האיכות, איכות הסביבה ומדיניות הבטיחות.

 

                                                                                                  בידידות רבה!

  רו"ח אדי שוסב
   סמנכ"ל כספים ומ"מ מנכ"ל

הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום