שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

אודות התאגיד

מכרזים 2016

(הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד (לחץ על הקישור

מכרזים לשנת 2016

מכרז פומבי מס' 01/16 לקבלת שירות תחזוקה ותיקון מחשבים במוסדות התאגיד – פלג הגליל
זכתה חברת י.ד. להב מחשבים

מכרז פומבי מס' 3/16 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
זכתה חברת פז

מכרז מס' 7/16 שם הפרויקט – עילבון: הנחה ושדרוג קווי מים וביוב.
זכתה חברת עודה בדיע בע"מ

מכרז שנתי מס' 10/16 לביצוע עבודות אחזקה בחצור, טובא ויסוד המעלה
זכתה – חברת ס.ש.י.א. בע"מ

מכרז שנתי מס' 11/16 לביצוע עבודות אחזקה בראמה, סאג'ור ובית ג'אן
זכתהחברת פ.א.ס בע"מ

מכרז מס' 12/16 שם הפרויקט – טובא זנגריה קו מאסף עוקף ת"ש לביוב
זכתהחברת תוראב השקעות ופיתוח בע"מ

מכרז מס' 13/16 שם הפרויקט – פסוטה הנחה ושדרוג קווי מים וביוב
זכתהחברת ח'מאיסה עבדאללה מוחי 2010 בע"מ

מכרז מס' 14/16 שם הפרויקט – ראמה: השלמת קווי ביוב בשכונה המזרחית
זכתהחברת פ.א.ס בע"מ

מכרז מס' 15/16 שם הפרויקט – פקיעין: שיקום ומיגון בריכות מים
זכתה – חברת ג.ס. מאגרי מים בע"מ

מכרז מס' 16/16 שם הפרויקט – יסוד המעלה: שדרוג קווי מים
זכתה – חברת מבואות חרמון להשקעות בע"מ

מכרז מס' 17/16 שם הפרויקט – ראמה: שיקום רשת המים בראמה
זכתהחברת פ.א.ס בע"מ

מכרז מס' 18/16 שם הפרויקט – פקיעין: הנחת קווי מים וביוב בשכונת חיילים משוחררים
זכתה אלהלאל מ.י. בע"מ

מכרז מס' 19-22/16 שם הפרויקט – מכרז שנתי לאחזקת מתקני ביוב ב-4 אשכולות בישובי התאגיד
מכרז 19/16 – זכתה חברת שואבי הצפון
מכרז 20: זכה משאבות דיר חנא
מכרז 21-22: זכה – מופיד מוראד מכפר סמיע

מכרז מס' 23/16 שם הפרויקט – טובא זנגריה: הנחת קו ביוב בכניסה לטובא זנגריה
זכה – חליל עבדאללה מגוש חלב

מכרז מס' 25/16 שם הפרויקט – מתחם פוארסה – מג'אר: קווי מים וביוב בכבישים 61
זכתה – ח.ב.ע.מ.כ. לפתוח וצנרת בע"מ

מכרז מס' 26/16 שם הפרויקט – מג'אר: שדרוג ת"ש לביוב צלמון וביטול מאגר
זכתה – חברת גיל אריש תשתיות מים וביוב בע"מ

מכרז מס' 27/16 שם הפרויקט – מג'אר: השלמת קווי מים וביוב שלב ד'
זכתה – חברת ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתיות בע"מ


רו"ח אדי שוסב
סמנכ"ל כספים ומ"מ מנכ"ל
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום